BookLibrary
Notice
  • There is no houres or category chosen or category doesn't contain any items
21 bài học cho thế kỉ 21
Title:      21 bài học cho thế kỉ 21
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL004241-42
Authors:      Yuval Noah Harari; Dương Ngọc Trà Dịch
ISBN-10(13):      8935235223950
Publisher:      Nxb Thế giới; Công ty Văn hóa & Truyên thông Nhã Nam
Publication date:      2020
Number of pages:      440
Language:      English
Rating:      5 
Picture:      cover
Description:     

Cuốn sách này chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về các vấn đề thời nay như vai trò của công nghệ trong việc biến đổi loài người, nạn dịch của tin giả và sự liên quan hiện đại giữa các quốc gia và tôn giáo.

Book owner:      thoint