BookLibrary
Notice
  • There is no houres or category chosen or category doesn't contain any items
Biểu tượng thất truyền
Title:      Biểu tượng thất truyền
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL004231-32
Authors:      Dan Brown; Lê Đình Chi (dịch)
ISBN-10(13):      9786049710063
Publisher:      Nxb Lao Động
Publication date:      2020
Number of pages:      760
Language:      English
Rating:      5 
Picture:      cover
Description:     

"Hễ chạm tới Biểu tượng Thất truyền, người ta sẽ bị cuốn phăng vào trường hấp dẫn của nó, để rồi quên hết thời gian, không gian quanh mình, để rồi quên luôn New York Times từng cảnh báo: “Đã cầm quyển sách trên tay thì không còn cách gì thả nó xuống”. Và bây giờ, chính bạn hãy thử cảm nhận ma lực ấy…"

Book owner:      thoint