BookLibrary
Blue ocean shift = Cuộc dịch chuyển đại dương xanh : Tự tin nắm bắt tăng trưởng bằng cách áp dụng các bước đã được kiểm chứng
Title:      Blue ocean shift = Cuộc dịch chuyển đại dương xanh : Tự tin nắm bắt tăng trưởng bằng cách áp dụng các bước đã được kiểm chứng
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL004509-10
Authors:      W Chan Kim, Renesee Mauborgne, Huỳnh Hữu Tài ( Dịch)
ISBN-10(13):      8935251407945
Publisher:      Lao Động Xã hội: công ty sách Alpha
Publication date:      2018
Number of pages:      356
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Nếu Chiến lược đại dương xanh đã gợi cho các nhà quản trị hướng đi sáng tạo, đổi mới cho sự phát triển thì Cuộc dịch chuyển đại dương xanh sẽ giúp họ cụ thể hóa trong từng ngành, từng lĩnh vực khác nhau. Trên con tàu chuyển dịch đại dương, đoàn thủy thủ phải đặt hết con tim và khối óc cùng với những công cụ tạo lập thị trường mới để lèo lái con thuyền từ đại dương đỏ sang đến đại dương xanh. Cần phải có lộ trình thay đổi nhận thức, chuyển hóa thành hành động và đồng tâm hiệp lực của mọi tổ chức để thực hiện thành công chuyển dịch đại dương xanh.

Book owner:      thoint