BookLibrary
Con gà đẻ trứng vàng : Truyện tranh
Title:      Con gà đẻ trứng vàng : Truyện tranh
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL004513-14
Authors:      Thích Nhất Hạnh, Trăng Tuyết Hoa minh họa
ISBN-10(13):      8936144200186
Publisher:      Văn hóa Văn nghê, Phan book
Publication date:      2018
Edition:      tái bản lần 2
Number of pages:      49
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover