BookLibrary
Notice
  • There is no houres or category chosen or category doesn't contain any items
Đầu tư tài chính = Investments (10th ed.)
Title:      Đầu tư tài chính = Investments (10th ed.)
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL004225-26
Authors:      Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus; Trần Thị Hải Lý, Vũ Việt Quảng... Biên dịch
ISBN-10(13):      9786049226939
Publisher:      Nxb Kinh tế TP. HCM
Publication date:      2019
Number of pages:      1183
Language:      English
Rating:      4.5 
Picture:      cover
Description:     

Giới thiệu khái quát về môi trường đầu tư; phân tích các lớp tài sản và các công cụ tài chính; các chứng khoán được giao dịch như thế nào; quỹ tương hỗ và các công ty đầu tư khác; nghiên cứu sự rủi ro, tỷ suất sinh lợi và dữ diệu quá khứ; phân bổ vốn cho các tài sản rủi ro; danh mục rủi ro tối ưu; mô hình chỉ số..

Book owner:      thoint