BookLibrary
Mỗi hơi thở một nụ cười = each breath a smile : Truyện tranh
Title:      Mỗi hơi thở một nụ cười = each breath a smile : Truyện tranh
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL004515-16
Authors:      Thích Nhất Hạnh, Su san kể chuyện, Nguyễn Thị Hợp(minh họa), Nguyễn Đồng (minh họa)
ISBN-10(13):      9786046859260
Publisher:      Nxb Văn Hóa Văn nghệ; Phanbook
Publication date:      2018
Edition:      tái bản lần 2
Number of pages:      31
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover