BookLibrary
Nhập môn triết học Phương Đông
Title:      Nhập môn triết học Phương Đông
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL004498-99
Authors:      Thu Giang, Nguyễn Duy Cần
ISBN-10(13):      8934974173168
Publisher:      Nxb. Trẻ
Publication date:      2021
Edition:      in lần thứ 7
Number of pages:      192
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Trong cuốn sách này học giả Nguyễn Duy Cần bàn về những điểm đặc sắc và cốt lõi của triết học phương Đông: về khái niệm âm dương, triết học Phật – Lão – Trang. Trong sách, Nguyễn Duy Cần đề cao triết học nhất nguyên, coi những sự đối lập là bề mặt và bề trái của một chỉnh thể thống nhất. Đọc Nhập môn triết học Đông phương, ta nhìn thấy được một khía cạnh khác ít gai góc và khô khan hơn của triết học cũng như tìm thấy được vẻ đẹp muôn màu của triết học Đông phương.

Book owner:      thoint