BookLibrary
Sự thật về thế giới = Factfulness : Mười lý do khiến ta hiểu sai về thế giới - và vì sao thế gian này tốt hơn ta tưởng
Title:      Sự thật về thế giới = Factfulness : Mười lý do khiến ta hiểu sai về thế giới - và vì sao thế gian này tốt hơn ta tưởng
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL004496-97
Authors:      Rosling Hans
ISBN-10(13):      8934974164722
Publisher:      Nxb. Trẻ
Publication date:      2020
Edition:      In lần thứ 5
Number of pages:      451
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Trình bày những nhận thức sai lệch của chúng ta về thế giới và hiện thực thế giới dựa trên các dữ liệu thực tế; về những việc bạn có thể làm cho thế giới; giúp thay đổi cách nhìn nhận thế giới và truyền sức mạnh cho bạn để ứng phó với căng thẳng, khủng hoảng cũng như nắm bắt cơ hội trong tương lai

Book owner:      thoint