BookLibrary
Notice
  • There is no houres or category chosen or category doesn't contain any items
Thoát Khỏi Bẫy Cảm Xúc Hay Trò Lừa Đảo Của Tâm Trí
Title:      Thoát Khỏi Bẫy Cảm Xúc Hay Trò Lừa Đảo Của Tâm Trí
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL004217-18
Authors:      Thiện Từ
ISBN-10(13):      8936158590822
Publisher:      Nxb Lao động - Xã hội. Công ty văn hóa truyền thông Sống
Publication date:      2019
Number of pages:      228
Language:      English
Rating:      4.5 
Picture:      cover
Description:     

Cuốn sách thuộc thể loại tâm lý ứng dụng, cuốn sách đi sâu phân tích những đặc điểm của "cảm xúc" con người. Hiểu được cảm xúc để làm chủ nó, từ đó gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực dễ kiểm soát con người, xây dựng những cảm xúc, cách nghĩ, hành vi tích cực, tốt đẹp.


 
Book owner:      thoint