BookLibrary
Notice
  • There is no houres or category chosen or category doesn't contain any items
Tinh hoa quản trị dự án dành cho quản lý dự án không chuyên = Unofficial Project Manager
Title:      Tinh hoa quản trị dự án dành cho quản lý dự án không chuyên = Unofficial Project Manager
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL004238-9
Authors:      Kory Kogon, Suzette Blakemore, James Wood; Thu Hiền dịch; Vương Bảo Long hđ.
ISBN-10(13):      9786045885420
Publisher:      Nxb Tổng hợp TP. HCM; first News
Publication date:      2019
Number of pages:      263
Language:      English
Rating:      5 
Picture:      cover
Description:      Cuốn sách cung cấp kinh nghiệm thực tiễn để quản trị dự án hiểu quả, dẫn dắt đến những điều cơ bản trong quy trình quản trị dự án và quản lí con người như: khởi tạo dự án, đi thẳng hay đi vòng; hoạch định dự án, cột mốc hay ảo ảnh..
Book owner:      thoint