FSE-HOALAC

We have 6 guests and no members online

07940478
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26
216
560
7938723
2718
3302
7940478

Your IP: 10.23.0.60
Server Time: 2022-05-18 01:42:51

Request Here

Exchange Links


FSE-HOALAC

FSE-HOALAC (87)

2017-FPTU-S-01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

Vv: Đóng cửa thư viện trong thời gian nghỉ hè 2018

 

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-ĐHFPT ngày 05/10/2017 về các ngày nghỉ lễ, tết và nghỉ hè năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT;

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc thư viện đóng cửa tạm ngưng phục vụ trong thời gian nghỉ hè từ ngày 30/06/2018 đến hết ngày 08/07/2018 (Riêng buổi tối bắt đầu đóng cửa từ tối ngày 29/06/2018).

- Thư viện sẽ tạm ngừng các dịch vụ kể cả dịch vụ online, đề nghị bạn đọc check hạn trả sách nếu hạn trả sách nằm trong thời gian nghỉ hè, bạn đọc cần gia hạn hoặc trả sách chậm nhất trước 15h ngày 29/06/2018.

- Các sách bị quá hạn trong thời gian trên sẽ bị tính phạt như bình thường.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về việc đóng cửa thư viện trong khoảng thời gian này xin mời liên hệ với thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Liện thoại: 024-6680 5912

Trân trọng thông báo!

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

 

-------------------------------------------------------------

2017-FPTU-S-01

 

 

 

 

FPT UNIVERSITY
      
Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
    
  Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, 20th  Jun 2018            

 

ANNOUNCEMENT

Closing library for Summer vacation 2018

 

Dear Library users,

Pursuant to Decision No 1086/QĐ-ĐHFPT of the FPT University’s Rector regarding the university’s policy of leave and holidays in 2018;

Information and Library Center would like to announce that our library will be closed on 30th Jun to 08th July 2018 (Evening from 29th Jun).

- All library services will be stopped (including online services), please check and return or extend for the deadlines of your books before 17:00, 29th Jun 2018.

- Books are overdue at the library closing time will be paid overdue fine as usual.

If you have any question, please contact us via:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 024-6680 5912

Thanks & Best Regards!

Information and Library Department

 

TRƯỜNG   ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG   THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG   HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2018

 THÔNG BÁO

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình học kỳ Summer 2018
tại FPTU – Hà Nội

Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FPTU - Hòa Lạc thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 2 ngày 14/05/2018

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

 • Bạn đọc trả hết sách giáo trình của kỳ Spring 2018 mới được mượn sách của kỳ mới;
 • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
 • Các môn dùng E-book gồm: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301, CES202, ECP491, HCI201, IAM302, IAO101, IAW301, IPR121, LAB211, LAB231, PRJ311, PRJ321, SRE301, SWP490, SWP493, TPG201, ELT301

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 024.6680.5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng!

Phòng Thông tin - Thư viện

-------------------------------------------

 

 

FPT UNIVERSITY

Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi, 07 May 2018

 

ANNOUNCEMENT

Dear Library Users,

Delivering textbook schedule for Summer 2018 semester at FPTU - Hoa Lac Library. Library users are required to follow below schedule:

- Start: Monday 14 May 2018

- Morning: From 8:30 to 11:30

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

Notes:

 • The students must return old textbook before borrow new textbook;
 • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;
 • List of subjects use e-book: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301, CES202, ECP491, HCI201, IAM302, IAO101, IAW301, IPR121, LAB211, LAB231, PRJ311, PRJ321, SRE301, SWP490, SWP493, TPG201, ELT301

Should you have any inquiry, please contact us via:

Phone No: 024-6680 5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thank you for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

 

2017-FPTU-S-01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018      

THÔNG BÁO

Vv: Đóng cửa Thư viện các ngày nghỉ lễ

Căn cứ Quyết định 1086/QĐ-ĐH FPT, Trường Đại học FPT về việc Quy định các ngày nghỉ lễ, nghỉ hè của Trường Đại học FPT năm 2018;

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc đóng cửa Thư viện trong dịp Giỗ Tổ ngày 25/04 dương lịch (kể cả buổi tối); Đóng cửa các ngày từ 28/04 đến 01/05 kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động.

- Thư viện sẽ tạm ngừng các dịch vụ kể cả dịch vụ online, đề nghị bạn đọc check hạn trả sách nếu hạn trả sách là những ngày này, bạn đọc cần gia hạn chậm nhất trước 17h00 ngày nghỉ lễ 1 ngày.

- Các sách bị quá hạn trong thời gian trên sẽ bị tính phạt như bình thường.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về việc đóng cửa thư viện trong khoảng thời gian này xin mời liên hệ với thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Liện thoại: 024-6680 5912

Trân trọng!

Trung tâm Thông tin – Thư viện

-------------------------------------------------------------

 

 

FPT UNIVERSITY
      
Information and   Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF     VIETNAM
      Independence -   Freedom - Happiness

Hanoi, 17th April 2018            

 

ANNOUNCEMENT

Closing library for the Anniversary

Dear Library users,

Pursuant to Decision of the FPT University’s Rector regarding the university’s policy of leave and holidays in 2018;

Information and Library Center would like to announce that our library will be closed on 25th April, 2018 for the Death anniversary of King; Close from 28th April to 01st May, 2018 for the Liberation of the Southern and International Labour day (including evening).

- All library services will be stopped (including online services), please check and extend for the deadlines of your books before at least 17:00, 1 day ago.

- Books are overdue at the library closing time will be paid overdue fine as usual.

If you have any question, please contact us via:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 024-6680 5912

Thanks for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

 

TRƯỜNG   ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG   THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG   HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 THÔNG BÁO

V/v: Lịch phát sách giáo trình tiếng Anh dự bị Part 2 học kỳ Spring 2018
tại FPTU - Hòa Lạc

         Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FPTU - Hòa Lạc thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 2 ngày 19/3/2018

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

 • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 024.6680.5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng!

Phòng Thông tin - Thư viện

 

------------------------------------------------------------

 

 

FPT UNIVERSITY

Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

 

Ha Noi, 14th March 2018

 

ANNOUNCEMENT 

       Dear Library users, 

       Delivering textbook schedule for Part 2 Spring 2018 semester at FPTU - Hoa Lac Library. Library users are required to follow below schedule: 

- Start: Monday 19th March 2018 

- Morning: From 8:30 to 11:30

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

Notes:

 • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;

Should you have any inquiry, please contact us via:

Phone No: 024-6680 5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thank you for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

 

2017-FPTU-S-01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Vv: Thư viện tạm ngưng phục vụ vào dịp nghỉ tết Nguyên Đán 2018

Bạn đọc thân mến,

       Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-ĐHFPT ngày 05/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT về Quy định các ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hè năm 2018.

       Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc tạm ngưng phục vụ ( kể cả các dịch vụ online và buổi tối) kể từ ngày 10/02 đến hết ngày 25/02/2018.

       Riêng buổi tối đóng cửa từ tối ngày 19/01/2018.

- Bạn đọc lưu ý trả sách hoặc gia hạn trước 17h ngày 09 tháng 02 năm 2018.

- Sách bị quá hạn trong thời gian nghỉ lễ sẽ bị tính phạt như bình thường.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về việc này xin mời liên hệ với thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Liện thoại: 024-6680 5912

Chúc các bạn nghỉ Tết an toàn và vui vẻ!

Trân trọng,

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

TRƯỜNG   ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG   THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG   HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình học kỳ Spring 2018
tại FPTU - Hòa Lạc

 

Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FPTU - Hòa Lạc thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 2 ngày 08/01/2018

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

 • Bạn đọc trả hết sách giáo trình của kỳ Fall 2017 mới được mượn sách của kỳ Spring 2018;
 • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
 • Các giáo trình phát như: Top Notch, Summit, tiếng Nhật, SYB các bạn nhận tại quầy số 1 và số 2 (cạnh phòng xử lý nghiệp vụ);
 • Các sách nhạc cụ mượn tại quầy số 3 và số 4;
 • Các môn dùng E-book gồm: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301, CES202, ECP491, HCI201, IAM302, IAO101, IAW301, IPR121, LAB211, LAB231, PRJ311, PRJ321, SRE301, SWP490, SWP493, TPG201

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 024.6680.5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng!

Phòng Thông tin - Thư viện

---------------------------------------------

 

 

FPT   UNIVERSITY

Information and Library Center

 

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

 

Ha Noi, 02 January 2018

 

ANNOUNCEMENT

 

    Dear Library Users,

Delivering textbook schedule for Spring 2018 semester at FPTU - Hoa Lac Library. Library users are required to follow below schedule:

- Start: Monday 08 January 2018

- Morning: From 8:30 to 11:30

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

Notes:

 

 • The students must return old textbook before borrow new textbook;
 • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;
 • Textbooks for free such as: Top Notch, Summit, Japanese,... are delivered at circulation desk no 1 & 2;
 • Music intrusment books are delivered at circulation desk no 3 & 4;
 • List of subjects use e-book: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301, CES202, ECP491, HCI201, IAM302, IAO101, IAW301, IPR121, LAB211, LAB231, PRJ311, PRJ321, SRE301, SWP490, SWP493, TPG201

 

Should you have any inquiry, please contact us via:

Phone No: 024-6680 5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thank you for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

 

2017-FPTU-S-01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT HÀ NỘI

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017     

 

THÔNG BÁO

Vv: Thư viện tạm ngưng phục vụ vào ngày nghỉ Tết dương lịch

 

Căn cứ theo QĐ số 1086/QĐ-DHFPT quy định về ngày nghỉ các ngày lễ của trường Đại học FPT Hòa Lạc.

Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc tạm ngưng phục vụ ( kể cả các dịch vụ online và buổi tối) kể từ tối ngày 29/12/2017 đến hết ngày 01/01/2018.

- Bạn đọc lưu ý trả sách hoặc gia hạn trước 17h ngày 29 tháng 12 năm 2017.

- Sách bị quá hạn trong thời gian nghỉ lễ sẽ bị tính phạt như bình thường.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về việc này xin mời liên hệ với thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Liện thoại: 024-6680 5912

Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ!

Trân trọng,

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

-------------------------------------------------------------

 

 

 

FPT UNIVERSITY HA NOI
      Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
      Independence - Freedom - Happiness

 

Hanoi, December 25, 2017           

 

 

ANNOUNCEMENT

Stop serving on New year’s day

 

Dear Library users,

Pursuant to Decision No. 1086/QĐ-ĐHFPT of the FPT University about holiday in 2018.

Information and Library Center would like to announce that our library will be stop serve (include online services and evening) from date December 29,2017 to 01 January, 2018.

- Please check and renew or return your borrowed books before 17:00 December 29, 2017.

- Books are overdue at the library closing time will be paid overdue fine as usual.

If you have any question, please contact us via:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 024 - 6680 5912

Thanks for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

 

 

Bạn đọc thân mến,

Nhằm góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng FPTU Hà Nội, tuyên truyền và giới thiệu nhiều loại sách hay, thiết thực và tạo sân chơi lành mạnh với cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên trong trường. Thư viện trường Đại học FPT Hà Nội cùng phòng Hợp tác Quốc tế & Phát triển cá nhân IC – PDP và CLB Sách đã khởi động cuộc thi Review, giới thiệu sách lần thứ 2 kỳ Fall 2017.

Đây là cuộc thi định kỳ được Thư viện tổ chức lần đầu từ kỳ Spring đã thu hút được sự quan tâm của các thầy cô và các bạn sinh viên với hơn 60 bài dự thi gửi đến Ban tổ chức (BTC) với nhiều thế loại từ Thơ, văn, Ca nhạc, Video clip, ... các thể loại sách không bị hạn chế nên các thí sinh thỏa sức với những cuốn sách mình yêu thích. Qua đó góp phần tạo động lực cho các bạn đọc sách nhiều hơn, dần tạo cho mình thói quen đọc sách bổ ích.

Những bài thi thật sự rất sáng tạo và chất lượng như bài thi của bạn Lê Thị Yến – SB01671 (Giải nhất) review cuốn sách “Tỷ phú bán giày”

 Yen

 (Bạn Lê Thị Yến  cầm Giấy chứng nhận đứng hàng thứ 2)

hay như bài thi của bạn Vũ Quang Minh – SE05219 (Giải nhì) review cuốn sách “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

 Quang Minh

 

         Quang Minh làm hẳn một video rất công phu với lời bài hát chính là nội dung review do bạn tự thể hiện. Bài thi của bạn đã được khách mời đêm Gala là nhà văn Mèo Xù đánh giá rất cao. Mời các bạn xem lại video tại đây: https://www.facebook.com/openyourbookopenyourmind/videos/741334409371541/

         Để tiếp nối những thành công trước Thư viện tiếp tục tổ chức cuộc thi review, giới thiệu sách lần thứ 2 kỳ Fall 2017.

Thể lệ cuộc thi không thay đổi, không hạn chế chủ đề, không bó buộc sách review là của thư viện. Chi tiết thể lệ cuộc thi: https://www.facebook.com/notes/open-your-book-open-your-mind/open-your-book-open-your-mind/842520749252906/

         Để xem thêm các bài thi cũng như theo dõi các thông tin hay các hình ảnh của event các bạn hãy vào Fanpage của chương trình:

https://www.facebook.com/openyourbookopenyourmind/

Chúc các bạn đọc được nhiều sách hay và gặt hái giải thưởng lớn của BTC!

Phòng Thông tin - Thư Viện

TRƯỜNG   ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG   THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG   HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Lịch phát sách giáo trình tiếng Anh dự bị Part 2 học kỳ Fall 2017
tại FPTU - Hòa Lạc

Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FPTU - Hòa Lạc thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 2 ngày 30/10/2017

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

 • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 024.6680.5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng!

Phòng Thông tin - Thư viện

 

----------------------------------------------

 

FPT UNIVERSITY

Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi, 25th October 2017

 

ANNOUNCEMENT

Dear Library users,

Delivering textbook schedule for Part 2 Fall 2017 semester at FPTU - Hoa Lac Library. Library users are required to follow below schedule:

- Start: Monday 30th October 2017

- Morning: From 8:30 to 11:30

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

Notes:

 • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;

Should you have any inquiry, please contact us via:

Phone No: 024-6680 5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thank you for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

 

 

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Trung tâm thông tin - Thư viện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hòa Lạc, ngày 21 tháng 09 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Vv: Đóng cửa thư viện để kiểm kê kho sách

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc đóng cửa Thư viện từ ngày 26 đến ngày02/10/2017 (kể cả buổi tối và cuối tuần) để kiểm kê kho sách.

-         Thư viện sẽ tạm ngừng các dịch vụ kể cả dịch vụ online, đề nghị bạn đọc check hạn trả sách nếu hạn trả sách vào thời gian trên, bạn đọc cần gia hạn/ trả sách chậm nhất trước 17h00 ngày 25/09/2017.

-         Các sách bị quá hạn trong thời gian trên sẽ bị tính phạt như bình thường.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về việc đóng cửa thư viện trong khoảng thời gian này xin mời liên hệ với thư viện qua:

-         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Điện thoại: 024-6680 5912

Thư viện mong nhận được sự cộng tác của các bạn!

Trân trọng!

Trung tâm Thông tin - Thư viện

 

--------------------------------------------------------------------

Logo chuan

FPT UNIVERSITY

Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

 

Hoa Lac, September 21th , 2017

 

ANNOUNCEMENT

Closing the Library for inventory

          Dear Library Users,

          We would like to announce that the library will close from September 26, 2017 to October02nd, 2017 (including evening and weekend) for its annual inventory.

-         All library services will be stopped (including online services), please check and renew or return your borrowed books before 17:00, September 25, 2017.

-         Books are overdue at the library closing time will be paid overdue fine as usual.

If you have any question, please contact us via:

-         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Phone: 024-6680 5912

Thanks for your understanding and cooperation!

Information and Library Center