FSE-HOALAC

We have 5 guests and no members online

07950126
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
57
89
7948649
1573
3191
7950126

Your IP: 10.23.0.60
Server Time: 2022-08-15 10:12:56

Request Here

Exchange Links


FSE-HOALAC

FSE-HOALAC (89)

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình tiếng Anh dự bị part 2
học kỳ Summer 2017 tại FPTU - Hòa Lạc

      Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FUG - Hòa Lạc thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 2 ngày 10/7/2017

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

 • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
 • Các giáo trình phát như: Top Notch, Summit, tiếng Nhật, SYB các bạn nhận tại quầy số 1 và số 2 (cạnh phòng xử lý nghiệp vụ);
 • Các sách nhạc cụ mượn tại quầy số 3 và số 4;
 • Các môn dùng E-book gồm: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301

   Phòng Thông tin - Thư viện

-----------------------------------------------------------

 FPT UNIVERSITY

Information and Library Center

 THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi, 5th July 2017

ANNOUNCEMENT

Dear Library users,

Delivering textbook schedule for Part 2 Summer 2017 semester at FPTU - Hoa Lac Library. Library users are required to follow below schedule:

- Start: Monday 10th July 2017

- Morning: From 8:30 to 11:30

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

Notes:

 • The students must return old textbook before borrow new textbook;
 • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;
 • Textbooks for free such as: Top Notch, Summit, Japanese,... are delivered at circulation desk no 1 & 2;
 • Music intrusment books are delivered at circulation desk no 3 & 4;
 • List of subjects use e-book: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301.

Information and Library Center

 

 

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO

Vv: Đóng cửa thư viện trong thời gian nghỉ hè 2017

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-ĐHFPT ngày 07/10/2016 về các ngày nghỉ lễ, tết và nghỉ hè năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT;

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc thư viện đóng cửa tạm ngưng phục vụ trong thời gian nghỉ hè từ ngày 17/06/2017 đến hết ngày 25/06/2017 (Riêng buổi tối bắt đầu đóng cửa từ ngày 16/06/2017).

- Thư viện sẽ tạm ngừng các dịch vụ kể cả dịch vụ online, đề nghị bạn đọc check hạn trả sách nếu hạn trả sách nằm trong thời gian nghỉ hè, bạn đọc cần gia hạn hoặc trả sách chậm nhất trước 15h ngày 16/06/2017.

- Các sách bị quá hạn trong thời gian trên sẽ bị tính phạt như bình thường.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về việc đóng cửa thư viện trong khoảng thời gian này xin mời liên hệ với thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Liện thoại: 04-6680 5912

Trân trọng thông báo!

Trung tâm Thông tin – Thư viện

-------------------------------------------------------------

 

Logo chuan

 

FPT UNIVERSITY
      
Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
    
  Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi, 13th Jun 2017            

 

ANNOUNCEMENT 

Closing library for Summer vacation 2017 

 

Dear Library users, 

Pursuant to Decision No 817/QĐ-ĐHFPT of the FPT University’s Rector regarding the university’s policy of leave and holidays in 2017; 

Information and Library Center would like to announce that our library will be closed on 17th Jun to 25th Jun 2017 (Evening from 16th Jun).  

- All library services will be stopped (including online services), please check and return or extend for the deadlines of your books before 17:00, 16th Jun 2017.

- Books are overdue at the library closing time will be paid overdue fine as usual.

If you have any question, please contact us via:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phone: 04-6680 5912

Thanks & Best Regards!

Information and Library Center

 

 

 

 

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

Vv: Mở cửa Thư viện tại tầng 1 tòa nhà Beta

          Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc mở cửa thư viện Tầng 1 tòa nhà Beta từ ngày 29/05/2017. Do vậy các bạn có thể mượn - trả - gia hạn sách và không bị tính quá hạn trả sách trong thời gian này.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về xin mời liên hệ với thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Liện thoại: 04-6680 5912

Thư viện rất xin lỗi các bạn về sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm của các bạn!

Trân trọng,

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

-----------------------------------------------------------

 

Logo chuan

 

FPT UNIVERSITY
        Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF   VIETNAM
        Independence  - Freedom -   Happiness

Hanoi, 29th May 2017

ANNOUNCEMENT

Reopen Library at the Lecture building (Beta)

Dear Library users,

         Information and Library Center would like to announce that our library will reopen at 1st floor of the Lecture building on 29th May 2017. You can return - borrow - renew books as usual.

If you have any question, please contact us via:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phone: 04-6680 5912

Thanks for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

 

 

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ   VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ   NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017     

THÔNG BÁO

Vv: Đóng cửa Thư viện để reset kho sách

       Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc đóng cửa Thư viện (kể cả buổi tối) để reset kho sách. Thời gian bắt đầu từ thứ 2 ngày 22 - 23/05/2017 dự kiến mở cửa trở lại vào thứ 4 ngày 24/05/2017.

Thư viện sẽ tạm ngưng tất cả các dịch vụ mượn - trả, gia hạn sách và các dịch vụ online khác đến khi có thông báo mở cửa phục vụ trở lại.

Các sách có hạn trả trong thời gian này có thể trả sau khi thư viện mở cửa trở lại và không bị phạt quá hạn.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về việc đóng cửa thư viện trong khoảng thời gian này xin mời liên hệ với Thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hot line: 04-6680 5912

Thư viện rất xin lỗi các bạn về sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm của các bạn!

Trân trọng!

Trung tâm Thông tin – Thư viện

-------------------------------------------------------------

Logo chuan

FPT   UNIVERSITY
      Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF   VIETNAM
      Independence - Freedom - Happiness

Hanoi,  May 18th, 2017

ANNOUNCEMENT

Closing library for moving location

       Dear Library users,

       Information and Library Center would like to announce that our library will close for reset book store, from May 22nd until May 23rd (tentative), including evenings.

       Therefore, we will stop all services, inclusive of borrow - return - renew or other online services.

Should you have any inquiry, please contact us via:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone No: 04-6680 5912

Thank you for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

Logo chuan

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình học kỳ Summer 2017
tại FPTU - Hà Nội

Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FPTU - Hà Nội thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 2 ngày 08/5/2017

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

 • Bạn đọc trả hết sách giáo trình của kỳ Spring 2017 mới được mượn sách của kỳ Summer 2017;
 • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
 • Các giáo trình phát như: Top Notch, Summit, tiếng Nhật, SYB, Nhạc cụ các bạn mượn tại quầy Thủ thư;
 • Các môn dùng E-book gồm: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 04.6680.5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng!

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN -   THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ   NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự   do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017 

     

THÔNG BÁO

Mở cửa trở lại tại địa điểm mới

và lịch đóng cửa dịp nghỉ lễ và phục vụ tuyển sinh

     Sau thời gian đóng cửa phục vụ chuyển vị trí, Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo sẽ mở cửa trở lại tại phòng 107 tòa nhà Beta vào ngày 24/04/2017 và dưới đây là lịch đóng cửa thư viện dịp nghỉ lễ và phục vụ tuyển sinh:

 STT

Ngày   đóng cửa

Lý   do

Ghi   chú

1

Tối   ngày 28/04/2017 -03/05/2017

Ngày   giải phòng Miền Nam và Quốc tế Lao động

Theo   QĐ số 817/QĐ-ĐHFPT

2

Tối   ngày 04/05/2017 - 08/05/2017

Hội   thảo toán học

Tuyển   sinh

tổ   chức

- Bạn đọc lưu ý hạn sách mình đang mượn và lịch thư viện đóng cửa để mượn - trả và gia hạn kịp thời, các sách bị quá hạn trong thời gian thư viện đóng cửa như mục số (1) và (2) sẽ bị tính phạt như bình thường.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về xin mời liên hệ với thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Liện thoại: 04-6680 5912

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Vv: Đóng cửa Thư viện để chuyển địa điểm

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc đóng cửa Thư viện (kể cả buổi tối và các ngày cuối tuần) để chuyển kho sách từ tầng 4R nhà Alpha sang tầng 1 nhà Beta (giảng đường) bắt đầu từ ngày 03/04/2017 dự kiến đến hết ngày 19/04/2017.

Thư viện sẽ tạm ngưng tất cả các dịch vụ mượn - trả, gia hạn sách và các dịch vụ online khác đến khi có thông báo mở cửa phục vụ trở lại.

Các sách có hạn trả trong thời gian này, bạn đọc có thể trả trước hoặc sau thời gian thư viện đóng cửa, các sách trả sau sẽ không bị phạt quá hạn.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về việc đóng cửa thư viện trong khoảng thời gian này xin mời liên hệ với thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hot line: 04-6680 5912

Thư viện rất xin lỗi các bạn về sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm của các bạn!

Trân trọng!

Trung tâm Thông tin – Thư viện

-------------------------------------------------------------

 

Logo chuan

 

FPT UNIVERSITY

   Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF   VIETNAM

   Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi,  March 28th, 2017

ANNOUNCEMENT

Closing library for location changing

        Dear Library users,

Information and Library Center would like to announce that our library will close for moving location from 4R floor of Alpha building to 1st floor of Lecture building, from April 3rd  until April 19th  (tentative), including evenings and weekends.

Therefore, we will stop all services, inclusive of borrow - return - renew or other online services.

If your books due date is in this period of time, you can return after this time without any fines.

Should you have any inquiry, please contact us via:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone No: 04-6680 5912

Thank you for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

 

THPT-FPT-review-sach-768x285

Sắp tới đây thư viện đại học FPT cùng Câu lạc bộ Sách sẽ tổ chức cuộc thi review sách “Open your book, open your mind 2017” dành cho tất cả cán bộ, học sinh, sinh viên tại Hòa Lạc.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Mục đích

- Góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng FUG HL.

- Tuyên truyền và giới thiệu nhiều loại sách hay, thiết thực với cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên trong trường.

- Tạo sân chơi lành mạnh, nhân văn và khuyến khích bạn đọc đến với thư viện.

2. Đối tượng hướng tới: Toàn thể bạn đọc của Thư viện FU bao gồm cả Học sinh THPT, Sinh viên, CBNV làm việc tại Hòa Lạc campus.

3. Thời gian nhận bài dự kiến: 24/03/2017 - 24/04/2017 ( trao giải vào 11/05/2017)

4. Mục tiêu : Tiếp nhận ít nhất khoảng 100 bài tham dự.

5. Thành phần ban tổ chức bao gồm: Phòng Thư viện, Câu lạc bộ Sách, cố vấn chị Phạm Tuyết Hạnh Hà TP.CTSV và chị DươngLVT cán bộ PDP.

II. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Nội dung

Bạn đọc lựa chọn một cuốn sách hoặc một bộ sách mà mình đã đọc và có ấn tượng tốt để giới thiệu: cảm nhận của bạn về cuốn sách; phân tích cái hay, cái đẹp của cuốn sách đó; Cuốn sách/ bộ sách có thông điệp gìđã tác động (tích cực) như thế nào tới bản thân bạn,...

2. Hình thức

- Dạng file word (không quá 2000 từ, với font Times New Roman, size 14).

- File audio (Thời lượng tối đa là 10 phút), định dạng mp3.

- Video (Thời lượng tối đa là 10 phút) avi, mp4, wma, wmv.

- Nhiều hình thức dự thi khác (Có thể làm bằng powerpoint, viết tay,...)

3. Cách thức gửi bài dự thi

- Bài dự thi điền rõ thông tin thí sinh gồm: Họ và tên, mã sinh viên, email, số điện thoại di động.

- Bìa của bài dự thi cần có logo của chương trình và chèn ảnh chân dung của mình chụp cùng cuốn sách kèm trích dẫn câu nói tâm đắc trong sách + Tên cuộc thi review sách “Open Your Book, Open Your Mind”.

- Bài thi gửi vào địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Tiêu chí chấm giải

- Thông điệp rõ ràng, trong sáng, thân thiện.

- File âm thanh, hình ảnh, video cần rõ tiếng nét hình, chất lượng tốt.

- Các bài thi được chấm với thang điểm 10 trong đó, 60% điểm được tính cho phần chất lượng nội dung bài thi, thông điệp truyền tải. 40% điểm hình thức: Ngôn từ, cách trình bày, sự sáng tạo, độc đáo (Những hình thức dự thi khác nhau có thể chấm theo thang điểm khác nhau dựa trên sự sáng tạo và nội dung)

- Vòng loại : Các bài viết được chọn sẽ nhận được thông báo tiếp theo của Ban tổ chức để up lên page của event để cộng đồng bạn đọc đánh giá, like, share, comment,...

- Vòng chung kết Ban tổ chức sẽ chọn 20 bài có điểm cao nhất gửi cho Ban giám khảo chấm.

- Không giới hạn số lượng bài gửi, sách tiếng việt hoặc ngoại văn đều được, nhưng cần tóm tắt nội dung và giới thiệu bằng tiếng Việt.

5. Về bản quyền.

+ Bài dự thi chưa đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác và không được sao chép lại lời giới thiệu hoặc lời mở đầu đã in trong sách hoặc sao chép lại của người khác.

+ Người dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với nội dung và hình ảnh dự thi. Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp bản quyền.

+ Sau cuộc thi, Ban tổ chức được quyền đăng tải các bài viết dự thi trên các phương tiện thông tin của Trường đại học FPT mà không cần thông báo cho tác giả hoặc trả bất kì chi phí nào.

- Trong quá trình diễn ra cuộc thi, toàn bộ các bài dự thi sẽ được đăng tải trên website thư viện tại địa chỉ: http://library.fpt.edu.vn và fanpage: https://www.facebook.com/thuvienfu | cũng như Page chính của event https://www.facebook.com/openyourbookopenyourmind/?fref=ts

6. Cơ cấu giải thưởng

STT

Cơ cấu giải thưởng

Số lượng

Phần thưởng

1

01 Giải Nhất do hội   đồng chuyên gia bình chọn

1

2,000,000 VNĐ +

Kèm quà tặng của nhà   tài trợ

2

01 Giải Nhì

1

1,000,000 VNĐ + Kèm   quà tặng của nhà tài trợ

3

01 Giải Ba

1

500,000 VNĐ + Kèm quà   tặng của nhà tài trợ

4

01 giải do bạn đọc   bình chọn (lượt like, share trên page)

1

500,000 VNĐ + Kèm quà   tặng của nhà tài trợ

5

03 Giải Khuyến khích   dành cho người gửi bài sớm nhất, người gửi bài nhiều nhất và người được bốc   thăm may mắn trong đêm trao giải.

3

100,000 VNĐ + Kèm quà   tặng của nhà tài trợ

7. Thành phần Ban giám khảo:

- Giám khảo số 1: Nhân vật bí ẩn

- Giám khảo số 2: Anh Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Thư viện

- Giám khảo số 3: Chị Phạm Tuyết Hạnh Hà - Trưởng phòng CTSV

- Giám khảo số 4: Cô Trịnh Thị Mai - Giảng viên Softskill

8. Thông tin liên hệ:

Liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số điện thoại: - Mr. Đông: 0968669695 - Ms. Châu: 0913272212

Page chính của event: https://www.facebook.com/openyourbookopenyourmind/?fref=ts

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình part 2 học kỳ Spring 2017

tại thư viện FUG - Hòa Lạc

Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FUG - Hòa Lạc thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 2 ngày 13/3/2017

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

 • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
 • Sách Topnotch phát tại quầy số 1 &2 (gần kho giáo trình);
 • Các sách Summit phát , nhạc cụ mượn tại quầy số 3 &4 (gần giá báo);

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

- Điện thoại: 04.6680.5912

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

-------------------------------------------------

 

 

 

FPT UNIVERSITY

Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness 

 

Ha Noi, 09th March 2017

 

ANNOUNCEMENT

 

Attention: Library users

 

Delivering textbook schedule for Block 2 of Spring 2017 semester at FUG - Hoa Lac library. Library users are required to follow below schedule:

 

- Start: Monday 13th March 2017

 

- Morning: From 8:30 to 11:30

 

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

 

Notes:

 

 • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;
 • Top Notch are delivered at circulation desk no 1& 2 ;
 • Music intrusment books and Summit are delivered at circulation desk no 3 & 4;

 

If you have any question, please contact us via:

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phone: 04-6680 5912

Regards!

INFORMATION AND LIBRARY CENTER

 

Logo chuan

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

Vv: Thư viện tạm ngưng phục vụ vào dịp nghỉ tết Nguyên Đán 2017

       Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-ĐHFPT ngày 07/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT về Quy định các ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hè năm 2017.

       Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc tạm ngưng phục vụ ( kể cả các dịch vụ online và buổi tối) kể từ ngày 21/01 đến hết ngày 05/02/2017.

        Riêng buổi tối đóng cửa từ tối ngày 19/01/2017.

- Bạn đọc lưu ý trả sách hoặc gia hạn trước 17h ngày 20 tháng 01 năm 2017.

- Sách bị quá hạn trong thời gian nghỉ lễ sẽ bị tính phạt như bình thường.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về việc này xin mời liên hệ với thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Liện thoại: 04-6680 5912

Chúc các bạn nghỉ Tết an toàn và vui vẻ!

Trân trọng,

Trung tâm Thông tin – Thư viện

-------------------------------------------------------------

Logo chuan

 

 

FPT UNIVERSITY

Information and Library Center

 

THE SOCIAL REPUBLIC OF   VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, 18th January, 2017

ANNOUNCEMENT

Stop serving on the Lunar New Year Holiday 2017

Attention: Library users

         Pursuant to Decision No. 817/QĐ-ĐHFPT dated 07 October 2016 of the FPT University about Tet, Summer holiday in the 2017.

         Information and Library Center would like to announce that our library will be stop serve (include online services and evening) from date 20 January to 05 February, 2017. In the evening, we will close from 19 January 2017.

- Please check and renew or return your borrowed books before 17:00, 20th January, 2017.

- Books are overdue at the library closing time will be paid overdue fine as usual.

If you have any question, please contact us via:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 04-6680 5912

Thanks for your understanding and cooperation!

Information and Library Center