Thông báo lịch mượn, phát sách giáo trình Block 2 học kỳ FA2015

We have 6 guests and no members online

07945693
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
69
131
7944860
331
2856
7945693

Your IP: 10.23.0.60
Server Time: 2022-07-04 15:35:47

Request Here

Exchange LinksThông báo lịch mượn, phát sách giáo trình Block 2 học kỳ FA2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

 

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình Block 2 học kỳ FA2015

 

Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FUG - Hòa Lạc thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

 

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 5 ngày 29/10/2015

 

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

 

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

 

à Thứ 7 thư viện làm việc buổi sáng, buổi chiều thứ 7 và ngày chủ nhật Thư viện chỉ phục vụ đọc tại chỗ.

 

Lưu ý:

 

  • Bạn đọc trả hết sách giáo trình của Block 1 mới được mượn sách của Block 2;
  • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
  • Các giáo trình phát như: Top Notch, Summit, tiếng Nhật, SYB các bạn nhận tại quầy số 1 và số 2 (cạnh phòng xử lý nghiệp vụ);
  • Các sách nhạc cụ mượn tại quầy số 3 và số 4;
  • Các môn dùng E-book gồm: CES201, DRD201, DTG101, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201

 

 

 

    Phòng Thông tin - Thư viện

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------

 

 

FPT UNIVERSITY

Information and Library Center

The social republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness 

 

Ha Noi, 28th October 2015

 

 

ANNOUNCEMENT

 

Attention: Library users

 

Delivering textbook schedule for Block 2 of Fall 2015 semester at FUG - Hoa Lac library. Library users are required to follow below schedule:

 

- Start: Thuday 29th October 2015

 

- Morning: From 8:30 to 11:30

 

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

 

à Saturday we only serve on morning.

 

Notes:

 

  • The students must return old textbook before borrow new textbook;
  • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;
  • Textbooks for free such as: Top Notch, Summit, Japanese,... are delivered at circulation desk no 1 & 2;
  • Music intrusment books are delivered at circulation desk no 3 & 4;
  • List of subjects use e-book: CES201, DRD201, DTG101, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201 & WMT201.

 

Information and Library Center          

 

 

 

 

 

 

 

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости