Thông báo lịch phát sách giáo trình kỳ Fa2015

We have 3 guests and no members online

07941968
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
114
176
971
7939918
4208
3302
7941968

Your IP: 10.23.0.60
Server Time: 2022-05-27 13:00:48

Request Here

Exchange LinksThông báo lịch phát sách giáo trình kỳ Fa2015

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

 THÔNG BÁO

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình Block 1 học kỳ FA2015 tại FUG - Hòa Lạc

Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FUG - Hòa Lạc thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 2 ngày 07/09/2015

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

  • Bạn đọc trả hết sách giáo trình của kỳ Summer mới được mượn sách của kỳ Fall;
  • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
  • Các giáo trình phát như: Top Notch, Summit, tiếng Nhật, SYB các bạn nhận tại quầy số 1 và số 2 (cạnh phòng xử lý nghiệp vụ);
  • Các sách nhạc cụ mượn tại quầy số 3 và số 4;
  • Các môn dùng E-book gồm: CES201, DRD201, DTG101, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201.
 

Phòng Thông tin - Thư viện

 

------------------------------------------

 

 FPT UNIVERSITY

Information and Library Center

 The social republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi, 04th September 2015

ANNOUNCEMENT

Attention: Library users

Delivering textbook schedule for Block 1 of Fall 2015 semester at FUG - Hoa Lac library. Library users are required to follow below schedule:

- Start: Monday 07th September 2015

- Morning: From 8:30 to 11:30

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

Notes:

  • The students must return old textbook before borrow new textbook;

  • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;

  • Textbooks for free such as: Top Notch, Summit, Japanese,... are delivered at circulation desk no 1 & 2;

  • Music intrusment books are delivered at circulation desk no 3 & 4;

  • List of subjects use e-book: CES201, DRD201, DTG101, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201 & WMT201.

Information and Library Center

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости