- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > Quản trị kinh doanh (Business Administration) >
Please use this identifier to cite or link to this item: /handle/123456789/1770

Title: Hoàn thiện : Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Nhà khách Victoria trực thuộc Công ty TNHH NN MTV đầu tư TM và DL Thắng Lợi
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Nguyễn, Minh Tuấn
Lê, Đức Trọng
Nguyễn, Thị Hà
Nguyễn, Văn In
Keywords: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Issue Date: 2016
Publisher: Fpoly Hà Nội
Series/Report no.: http://ds.libol.fpt.vn/handle;123456789
Abstract: Hoàn thiện : Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Nhà khách Victoria trực thuộc Công ty TNHH NN MTV đầu tư TM và DL Thắng Lợi
URI: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1770
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HOÀN THIỆN KTTL & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG NHÀ KHÁCH VICTORIA.pdfFree1.08 MBAdobe PDF book.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback