- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > An toàn Thông tin ( Information Assurance) >
Please use this identifier to cite or link to this item: /handle/123456789/2344

Title: Web application security solution
Authors: Cuong, Ho Kim
Phuc, Nguyen Van
Nghia, Nguyen Duc
Truong, Nguyen Manh
Thanh, Pham Tien
Hang, Vu Khanh
Keywords: Capstone Project
Đồ án tốt nghiệp
TheKey Team
TKWAS
Issue Date: 2017
Publisher: FPTU Hà Nội
URI: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/2344
Appears in Collections:An toàn Thông tin ( Information Assurance)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TKWAS - Document.pdfFree3.06 MBAdobe PDF book.png
View/Open
TKWAS_slide.pptxFree5 MBMicrosoft Powerpoint XMLbook.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback