- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > Quản trị kinh doanh (Business Administration) >
Please use this identifier to cite or link to this item: /handle/123456789/2821

Title: Firm valuation: The Practical case of Traphaco Joint stock company
Authors: Lê, Mạnh Đức
Nguyễn, Thanh An
Lê, Văn Thi
Đỗ, Văn Đạt
Nguyễn, Tuấn Hưng
Nguyễn, Hữu Nguyệt Vy
Keywords: Capstone Project
Đồ án tốt nghiệp
Business Administration
Firm valuation
Traphaco Joint stock company
Issue Date: May-2020
Publisher: FPTU Ha Noi
URI: /handle/123456789/2821
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Firm valuation_ The Practical case of Traphaco Joint stock company-report.pdfFree1.27 MBAdobe PDF book.png
View/Open
Firm valuation_ The Practical case of Traphaco Joint stock company-slide.pdfFree3.6 MBAdobe PDF book.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback