- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering) >
Please use this identifier to cite or link to this item: /handle/123456789/2830

Title: 2Kick: Football Movement Management Connection Software
Authors: Nghiêm, Thị Lan Phương
Nguyễn, Tiến Đạt
Phí, Công Luân
Trần, Văn Đạt
Bùi, Hoàng Hiệp
Doãn, Vũ Hoàng
Keywords: Capstone Project
Đồ án tốt nghiệp
Software engineering
Football
Issue Date: May-2020
Publisher: FPTU Ha Noi
URI: /handle/123456789/2830
Appears in Collections:Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FinalReport2Kick.pdfFree46.99 MBAdobe PDF book.png
View/Open
Slide_2Kick.pdfFree9.57 MBAdobe PDF book.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback