- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > Tài chính ngân hàng (Finance and Banking) >
Please use this identifier to cite or link to this item: /handle/123456789/2886

Title: Firm valuation: The Practical case of Song Hong Garment Joint stock company
Authors: Lê, Mạnh Đức
Nguyễn, Diệu Linh
Hoàng, Thị Oanh
Phạm, Thị Nguyệt
Lê, Thị Khánh Linh
Đỗ, Trung Kiên
Keywords: Capstone Project
Đồ án tốt nghiệp
Finance and Banking
Business Administration
Firm valuation
Joint stock company
Song Hong
Issue Date: 2020
Publisher: FPTU Ha Noi
URI: /handle/123456789/2886
Appears in Collections:Tài chính ngân hàng (Finance and Banking)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
REPORT.pdfFree2.32 MBAdobe PDF book.png
View/Open
SLIDES.pdfFree5.27 MBAdobe PDF book.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback