- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > Quản trị kinh doanh (Business Administration) >
Please use this identifier to cite or link to this item: /handle/123456789/2951

Title: FACTORS AFFECTING THE STUDENT ENROLLMENT OF PRIVATE UNIVERSITY IN VIETNAM
Authors: Trịnh, Trọng Hùng
Lê, Anh
Từ, Thị Minh Hằng
Lê, Thị Thủy
Nguyễn, Hà Gia Bảo
Trương, Quang Dũng
Keywords: Business Administration
STUDENT ENROLLMENT
VIETNAM
PRIVATE UNIVERSITY
Issue Date: 2020
Publisher: FPTU Hà Nội
URI: /handle/123456789/2951
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Slides.pdfFree1.48 MBAdobe PDF book.png
View/Open
Thesis.pdfFree2.29 MBAdobe PDF book.png
View/Open
update -Thesis.pdfFree2.29 MBAdobe PDF book.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback