- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > Thiết kế đồ họa (Graphic Design) >
Please use this identifier to cite or link to this item: /handle/123456789/3106

Title: Interactive book - “9x Thời con nít” about childhood games of the 9x generation.
Other Titles: Sách tương tác “9x Thời con nít” về trò chơi tuổi thơ của thế hệ 9x.
Authors: Hoang, Thi Cuc Phuong
Đam, Ha Yen Thao
Vu, Khanh An
Keywords: Đồ án
Thế hệ 9X
Trò chơi
Game
Issue Date: 2021
Publisher: FPTU HCM
Abstract: Sách viết về trò chơi tuổi thơ của thế hệ 9x.
URI: /handle/123456789/3106
Appears in Collections:Thiết kế đồ họa (Graphic Design)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
100% “9x Thời con nít”-Interactive book .pdfFree23.28 MBAdobe PDF book.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback