- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > An toàn Thông tin ( Information Assurance) >
Please use this identifier to cite or link to this item: /handle/123456789/3146

Title: Automatic tool for vulnerabilities hunting
Authors: Phạm, Tùng Dương
Đỗ, Quang Đạt
Nguyễn, Bảo Ngọc
Nguyễn, Văn Huy
Nguyễn, Minh Hoàng
Đinh, Tùng Dương
Keywords: Information Assurance
Vulnerabilities
Tools
Issue Date: 2021
Publisher: FPTU Ha Noi
URI: /handle/123456789/3146
Appears in Collections:An toàn Thông tin ( Information Assurance)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Automatic_tool_for_vulnerabilities_hunting_document.pdfFree5.27 MBAdobe PDF book.png
View/Open
Automatic_tool_for_vulnerabilities_hunting_slide.pdfFree1.41 MBAdobe PDF book.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback