- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > Ngôn ngữ Nhật (Japanese Language) >
Please use this identifier to cite or link to this item: /handle/123456789/3296

Title: べトナム人日本語学習者による翻訳ツールの利用実態と有用性の検討
Other Titles: Nghiên cứu tính hữu dụng và hiện trạng sử dụng các công cụ dịch thuật của người Việt học tiếng Nhậ
Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang
Lê, Uyên Phương
Lê, Thị Út Nữ
Keywords: Dịch thuật
Tiếng Nhật
Issue Date: 8-Apr-2022
Publisher: FPTU Hà Nội
Description: Năm 2021
URI: /handle/123456789/3296
Appears in Collections:Ngôn ngữ Nhật (Japanese Language)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nhóm 1_Nghiên cứu tính hữu dụng và hiện trạng sử dụng các công cụ dịch thuật của người Việt học tiếng Nhật_べトナム人日本語学習者による翻訳ツールの利用実態と有用性の検討-đã ch.pdf1.6 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback