- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > Ngôn ngữ Nhật (Japanese Language) >
Please use this identifier to cite or link to this item: /handle/123456789/3298

Title: 日本語学習過程における語彙学習の役割への学生の認知度に関する考察ーダナンFPT大学生を対象ー
Other Titles: Khảo sát nhận thức của sinh viên đại học FPT Đà Nẵng về vai trò của việc học từ vựng trong quá trình học tiếng Nhật
Authors: Trần, Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn, Phương Thảo
Nguyễn, Khoa Phương Anh
Võ, Thị Thùy Trâm
Keywords: Từ vựng
Tiếng Nhật
Issue Date: 8-Apr-2022
Publisher: FPTU ĐN
Series/Report no.: JGT492;
Description: Năm 2021
URI: /handle/123456789/3298
Appears in Collections:Ngôn ngữ Nhật (Japanese Language)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nhóm 3_Khảo sát nhận thức của sinh viên đại học FPT Đà Nẵng về vai trò của việc học từ vựng trong quá trình học tiếng Nhật_日本語学習過程における語彙学習の役割への学.pdf986.55 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback