- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Đồ án tốt nghiệp (Dissertations) > Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering) >
Please use this identifier to cite or link to this item: /handle/123456789/610

Title: Maritime Traffic Management System
Authors: Trung, Nguyen Tat
Giang, Nguyen Hoang
Sơn, Dang Quoc
Ly, Nguyen Trang
Van, Tran Thi Hong
Phong, Vu Bao
Keywords: MTMS
Traffic Management System
Maritime Traffic
Maritime Traffic Management
Issue Date: 2012
Publisher: FPT University
URI: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/610
Appears in Collections:Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
[Maritime Traffic Management System] Final Report.pdfFree9.29 MBAdobe PDF Thumbnail
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback